CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

Wednesday, February 25, 2009

Al-Makki Dan Al-Madani

PENDAHULUAN


Apabila diteliti dan dikaji ayat-ayat yang diturunkan dan ayat-ayat Quran ia mengandungi kreateria tertentu yang mana ia kadang kala disesuaikan dengan metod dakwah yang dibawa. Justeru itu, ayat al-Quran yang diturnkan itu terlibat dengan Makki dan Maddani. Namun begitu,terdapat juga dalam ayat-ayat tertentu yang bercampur di antara Makki dengan Maddani atau ayat yang diturunkan diluar daripada Mekah dan Madinah.
Pengetahuan dan kajian tentang ayat Makki dan Madani itu amat penting untuk mengesan metod dakwah serta peringkat dakwah Rasullullah, sama ada untuk masyarakat Arab Mekah atau Madinah atau masyarakat setempat atau orang kafir Musyrik atau Ahli Kitab dan Mukmin seluruhnya. Konteks lain juga, penelitian tentang Makki dan Madani dapat memberi pengetahuan kepada kita bahawa dakwah yang disampaikan oleh Rasullulah melalui peneurunan ayat al-Quran adalah begitu teliti. Kajian itu meliputi mengenai tempat turunnya ayat dan waktunya. Keadaan tersebut dapat difahami melalui kata-kata Ibnu Mas’ud :


والله الذي لا اله غيره ، ما نزل تسورة من كتاب الله الأ وأنا اعلم اين نزلت ؟ ولا نزلت اية من كتاب الله لا وأنا اعلم فيهم نزلت؟ ولو اعلم ان احد اعلم منى بكتابه الله تبلغه الابل لركبت اليه.


Terjemahannya : Demi Allah yang tiada tuhan selain Dia. Setiap surah yang diturunkan daripada al-Quran, aku mengetahui dimana surah itu diturunkan. Dan tiada satupun daripada ayat dalam Kitab Allah, melainkan aku pasti mengetahui tentang ayat yang diturunkan itu. Sekiranya aku mengetahui terdapat seseorang yang lebih mengetahui daripadaku tentang Kitab Allah, dan seandainya aku masih dapat sampai kepadanya dengan untaku, nescaya aku pasti akan menunggangnya ke sana.
Oleh sebab itu, apabila seseorang itu mengkaji dan meneliti ayat-ayat al-Quran , pasti ia akan dapati kreteria ayat-ayat Makkah dan Madani adalah berbeza, sama ada dari sudut gaya bahasanya, irama juga maknanya. Contohnya, ayat yang diturunkan di Mekkah sewaktu masyarakat Arab Jahiliyyyah masih bergelumang dengan amalan penyembahan berhala serta untuk pembentukkan akidah mereka. Untuk itu, ayat yang diturunkan di Mekah dengan gaya bahasa yang tegas dan keras untuk membantah kepercayaan mereka terhadap berhala. Seterusnya al-Quran menarik mereka kepada tauhid dan megEsakan Allah dengan membawa ancaman neraka serta peringatan terhadap segala pendustaan. Antara lain juga, kerana masyarakat Arab Mekah waktu itu memiliki kefasihan dan bahasa Arab yang tinggi.seperti untuk menurunkan untuk mencela dan membantah masyarakat Arab Jahiliyah yang mengingkari kehidupan sesudah mati dan hari Akhirat. Sebagaimana firman Allah :Terjemahan : "Adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, Adakah kita akan dibangkitkan hidup semula?
Surah al-saffat ayat 16
Apabila diteliti ayat Madani pula ia membawa kreteria lain, contohnya ayat Madani diturunkan umumnya dalam bentuk yang panjang, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hokum-hakam, seruan berjihad, bentuk dialog dengan Ahli Kitab, keadaan orang Munafik, pembentukan masyarakat, hubungan antara individu dan masyarakat seluruhnya. Hal tersebut kerana, pada masa itu masyarakat ummat Islam telah terbentuk dalam bentu Jama’ah, sudah beriman dengan segala rukun Iman serta akidah mereka telahpun teruji di dalam menentang golongan Musyrik, sanggup berkorban apa saja demi Agama Allah dan berhijrah.
Sebagai rumusannya, kajian dan penelitian ulama’ berkaitan dengan ayat Makki dan madani dengan mengikuti keadaan berikut, iaitu :
a. Berkaitan dengan urutan turunnya ayat di Mekah dan di Madinah.
b. turunnya ayat di Mekah, namun hukumnya adalah Madani atau sebaliknya.
c. Ayat yang diturunkan di Mekah berkaitan dengan penduduk madinah atau sebaliknya.
d. Ayat Makki, namun di dalamnya ada ayat Madani atau sebaliknya.
e. Ayat yang diturunkan di luar Mekah dan di luar Madinah, seperti Juhfah, Baitul Maqdis,
Tai’f dan Hudaibah.
f. Ayat yang diturunkan pada waktu malam dan siang.
g. Ayat yang diturunkan musim panas, sejuk, di rumah dan ketika bermusafir.
h. Ayat Madani dan surah Makki serta ayat Makki dalam surah Madani.
i. Ayat yang dibawa daripada Mekah ke Madinah dan ayat dibawa dari Madinah ke Mekah.


PENGERTIAN MAKKI DAN MADANI

Secara umumnya, Makki dan Madani ialah ilmu yang membicarakan tentang ayat-ayat serta surah-surah yang diturunkan di Mekkah dan di Madinah serta sekitarnya. Secara lebih khusus, ulama’ berbeza pendapat dalam membuat penentuan dan pengertian antara ayat-ayat Makki dengan Madini. Oleh itu ulama’ telah membahagikannya kepada tiga bahagian :
1. Pembahagian dari sudut masa.
2. Pembahagian dari sudut tempat.
3. Pembahagian dari sudut tumpuan penurunan.

PEMBAHAGIAN DARI SUDUT MASA

Ulama’ golongan ini mengatakan surah dan ayat yang diturunkan sebelum Hijrah dinamakan ayat Makki, manakala surah serta ayat yang diturunkan selepas Hijrah pula dinamakan ayat Madani.
Mengikut pendapat di atas, penumpuan kepada masa meliputi ayat yang diturunkan di Mekah dan Madinah, asalkan berlaku sebelum Hijrah tetap dinamakan ayat-ayat Makki. Manakala ayat yang diturunkan selepas Hijrah, tanpa mengira tempat, baik di Mekah, Madinah atau di mana sahaja dikira ayat Madani.
Pendapat golongan ini merupakan pendapat yang mashur dan juga pendapat yang diiktiraf oleh jumhur ulama’, kerana ia dikira meneluruh dan tepat dengan merangkumi ayat-ayat al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Antara lain juga, pembahagian itu dibuat secara umum dengan tidak ada sebarang pencanggahan. Untuk itu, pendapat golongan pertama ini membuat pembahagian Makki dan Madani berasaskan kepada masa atau tempoh penurunan sesuatu ayat. Pendapat tersebut telah disokong oleh Imam al-Bukhari di dalam kitabnya yang bernama : Tarikh al-Tasyri’ dengan menyatakan : Penurunan al-Quran dibahagikan kepada dua masa, iaitu :
a. Masa sebelum Hijrah selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari. Bermula 17hb. Ramadhan, 41 tahun usia Nabi hingga awal Rabiul Awal 54tahun usia Nabi. Semua ayat yang diturunkan di dalam jarak masa tersebut adalah Makki, yang meliputi hamper 19 Juz daripada al-Quran.
b. Masa selepas hijrah, selama 9 tahun,9 bulan dan 9 hari. Bermula awal bulan Rabiul Awal 54 tahun usia Nabi hingga 9 Zulhijjah 63 tahun usia Nabi. Semua ayat yang diturunkan dalam jarak masa tersebut dinamakan Madani, yang meliputi 11 juz daripada al-Quran.
Bertolak dari situ, mengikut pendapat ulama’ golongan pertama ini, ayat 3 di dalam Surah al-Ma’idah dikira Madani, walaupun ia turun di Padang ‘Arafah pada tahun Hijjatul Wada’. Selepas Hijrah, iaiti firman Allah S.W.T :Terjemahannya : Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang Yang tidak disembelih), dan darah (yang keluar mengalir), dan daging babi (termasuk semuanya), dan binatang-binatang Yang disembelih kerana Yang lain dari Allah, dan Yang mati tercekik, dan Yang mati dipukul, dan Yang mati jatuh dari tempat Yang tinggi, dan Yang mati ditanduk, dan Yang mati dimakan binatang buas, kecuali Yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya), dan Yang disembelih atas nama berhala; dan (diharamkan juga) kamu merenung nasib Dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa (daripada memesongkan kamu) dari ugama kamu (setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya). sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka, sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaKu. pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redakan Islam itu menjadi ugama untuk kamu. maka sesiapa Yang terpaksa kerana kelaparan (memakan benda-benda Yang diharamkan) sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa (maka bolehlah ia memakannya), kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
Surah al-Madidah ayat 3
Dalam konteks lain juga, semua ayat yang diturunkan selepas Hijrah ketika nabi bermusafir dan ayat-ayat diturunkan di Bandar, seperti ayat permulaan dalam Surah Al-Anfal adalah Madani. Justeru itilah menyebabkan pendapat golongan pertama ini adalah sebagai pembahagian yang komprehensif dengan memasukkan kesemua ayat al-Quran kedalam pembahagian Makki dan Madani.
PEMBAHAGIAN DARI SUDUT TEMPAT
Pendapat ulama’ golongan kedua mengatakan surah dan ayat yang diturunkan di Mekah dikatakan ayat Makki dan ayat yang diturunkan di Madinah, adalah ayat Madani.
Pendapat golongan kedua ini adalah dinilai dari sudut tempat turunnya ayat. Semua ayat dan surah yang diturunkan di Mekah dan daerah sekitarnya seperti : Arafah, Hudaibiyah, dan Mina dinamakan ayat Makki, walaupun ia diturunkan selepas Hijrah. Manakala semua ayat serta surah yang diturunkan di Madinah dan daerah sekitarnya seperti : Bandar, Quba, dan Uhud adalah ayat Madani, biarpun ia diturunkan selepas Hijrah.
Pendapat golongan kedua ini dikira tidak tepat, kerana ia tidak Jami’ Mani’, iaitu tidak meliputi dan tidak menyeluruh, kerana ada juga ayat yang tidak diturunkan di Madinah, contohnya : Ada ayat yang diturunkan sewaktu Nabi bermusaffir, ketika Nabi berada di Tabuk dan sebagainya. Dalam konteks lain juga, pendapat kedua ini adalah berdasarkan tempat dan mengambil kira tempat ayat itu diturunkan.
Oleh sebab itu pendapat kedua ini disangkal, kerana tidak merangkumi semua ayat al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, iaitu seperti ayat yang tidak diturunkan di Mekah dan tidak di Madinah serta tidak di kawasan sekitar keduanya. Contohnya ialah :
1. Firman Allah di dalam Surah al-Taubah :


Terjemahannya : Kalau apa Yang Engkau serukan kepada mereka (Wahai Muhammad) sesuatu Yang berfaedah Yang sudah didapati, dan satu perjalanan Yang sederhana (tidak begitu jauh), nescaya mereka (yang munafik itu) akan mengikutmu; tetapi tempat Yang hendak dituju itu jauh bagi mereka. dan mereka akan bersumpah Dengan nama Allah Dengan berkata: "Kalau Kami sanggup, tentulah Kami akan pergi bersama kamu". (dengan sumpah dusta itu) mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedang Allah mengetahui Bahawa Sesungguhnya mereka itu orang-orang Yang berdusta (tentang tidak sanggupnya mengikutmu).
Surah al-Taubah ayat 42
Dimana ayat tersebut diturunkan di Tabuk.
Justeru itu berdasarkan bukti tersebut menunjukkan pendapat kedua tersebut adalah tidak tepat, dimana berdasarkan pengertian dan pembahagian yang mereka berikan itu menyebabkan ada ayat-ayat yang tidak termasuk di dalam mana-mana bahagian.
PEMBAHGIAN DARI SUDUT TUMPUAN PENURUNAN

Pendapat ulama’ golongan ketiga pula mengatakan ayat serta surah yang diturunkan dengan tujuan atau tumpuan atau Khitab kepada penduduk Mekah dikatakan ayat Makki, manakala ayat dan surah yang ditunjukkan atau Khitab kepada penduduk Madinah pula dikatakan ayat Madani.
Dalam erti kata lain, pendapat golongan ketiga ini dinilai dari sudut tumpuan penurunan dan tujuan arahnya. Ayat Khitabnya ditunjukkan kepada penduduk Mekah dikatakan ayat Makki dan ayat yang Khitabnya ditujukan kepda penduduk Madinah dinamakan ayat Madani. Menurut pendapat ketiga, ayat Makki biasanya menngunakan lafaz ياأيها الناس wahai sekalian manusia dan ayat Madani pula dimulakan dengan ياأيها الذين امنوا wahai orang yang beriman.
CIRI-CIRI PENGENALAN AYAT MAKKI DAN MADANI
Sebenarnya kita tidak dapat mengenali ayat-ayat Makki dan Madani atau tidak ada cara lain untuk mengetahui Makki dan Madani. Kecualilah dengan penjelasan yang dibuat oleh para Sahabat dan Tabi’in. Hal tersebut kerana Naabi tidak pernah menjelaskan dan tidak menyatakan mengenai persoalan itu semasa hayat Baginda.
Antara faktor yang ketara isalah kerana umat Islam pada masa hayat Nabi tidak perlu kepada penjelasan dan pembahagian Makki, Madani, tempat, masa dan sebab wahyu diturunkan oleh Allah. Di mana para sahabat menyaksikan sendiri wahyu diturunkan kepada Baginda.
Biarpun ilimu yang berkaitan dengan Makki dan Madani diketahui menerusi penjelasan para sahabat dan tabi’in, namun begitu pada umumnya, ulama’ telah menetapkan terdapat ciri-ciri tertentu untuk mengetahui atau mengenali ayat Makki dan ayat Madani. Ciri tersebut dapat dibahagikan dua, iaitu

1. Ciri-Ciri Khusus Ayat Makki
2. Ciri-Ciri Khusus ayat Madani

CIRI-CIRI KHUSUS AYAT MAKKI CIRI-CIRI KHUSUS AYAT MADANI
1. Bersifat Qati’
Dapat dibahagikan kepada 6 bentuk :
1. Setiap surah yang terdapat dalam ayat Sajdah merupakan surah Makki. Ulama’ sepakat menetapkan sebanyak 16 tempat ayat Sajdah di dalam Quran.
2. Setiap surah dalam al-Quran yang menceritakan tentang kisah atau sejarah para nabi dan rasul terdahulu serta kisah umat terdahulu adalah Makki, kecuali Surah al-Baqarah sahaja.
3. Setiap surah yang terdapat di dalamnya lafaz Kalla adalah Makki. Di dalam al-Quran, lafaz itu disebut sebanyak 33 kali di dalam 15 surah, di mana surah-surah itu terletak di dalam bahagian separuh terakhir daripada al-Quran.
4.Setiap surah yang terdapat dalamnya kisah Nabi Adam dan Iblis adalah Makki, kecuali Surah al-Baqarah.
5. Setiap surah yang terdapat di dalamnya ayat yang menyatakan dan menggunakan ungkapan atau lafaz wahai sekalian manusia ياأيها الناس
Kecuali ayat 77 di dalam Surah al-Hajj adalah ayat Makki dan ayat tersebut juga termasuk dalam ayat Sajdah.
6. Setiap surah yang dimulakan dengan huruf-hurufsingkatan atau huruf al-Tahajji adalah Makki. Contohnya: Alif Lam Mim dan Alif Lam Ra
Kecuali di dalam surah al-Baqarah dan Ali-Imran, yang mana kedua-dua surah ini telah disepakati oleh ulama’ sebagai Surah Madani. Namun pon begitu, berkaitan Surah al-Ra’d ulama’ masih berselisih pendapat samaada ia Makki atau Madani. 1. Bersifat Qati’
Antaranya ialah :
1. Ayat yang menerangkan keizinan berperang, berjihad serta peraturan perang dan berkaitan dengan hukum jihad adalah Madani.
2. Menceritakan tentang dialog dengan Ahli Kitab juga mengajak mereka memeluk dan menerima Islam adalah Madani.
3. Surah dan ayat yang menghentam dan menyatakan tentang orang munafik adalah Madani, kecuali surah al-Ankabut. Dimana ulama’ telah sepakat mengatakan Surah al-Ankabut adalah Surah Makki, melainkan 11 ayat pertama surah tersebut sahaja Madani, iaitu ia membicarakan tentang munafik.
4. Setiap surah yang mengandungi dan membicarakan tentang hokum jenayah, hudud, hokum yang berkaitan dengan Fara’id, civil, kemasyarakatan dan Negara adalah Madani.
2. Bersifat Aghlabi
Ciri berasaskan bahasa dan tema seperti berikut:
1.Ayat yang menerangkan tentang aqidah yang benar, mengajak kepada tauhid, beribadat dan menggesa supaya menjauhkan diri daripada syirik terhadap Allah S.W.T. adalah Makki.
2.Menggesa manusia meneliti bukti kejadian, ayat Kauniyah, kekuasaan Allah, pengukuhan aqidah, menyeru kepada beriman kepada Allah S.W.T . Hari Akhirat juga menceritakan keadaan syurga dan neraka adalah Makki.
3. Membicarakan dan mencela perbuatan buruk masyarakat Arab Jahiliyah seperti : suka bunuh-membunuh, menanam atau membunuh anak perempuan hidup-hidup adalah Makki.
4. Ayat dan sukukata yang berbentuk pendek, ringkas dan padat serta nadanya berbentuk keras adalah Makki.
5.Ayat dan surah yang tedapat dalam banyak lafazsumpah adalah Makki.
6. Perletakkan dasar umum dalam perundangan.
7. Menyebut kisah para Nabi dan umat terdahulu sebagai pengajaran dan menyatakan nasib orang yang mendustakan agama. Antara lain ia sebagai hiburan untuk Nabi dan menghadapi rintangan.
8. Setiap atau kebanyakkan Surah al-Muffasal adalah Surah Makki. Surah al-Mufassal ialah surah-surah yang ada dibahagian akhir al-Quran, iaitu yang bermula daripada Surah al-Hujurat hingga akhir. 2. Bersifat Aghlabi
Ciri berasaskan bahasa dan tema seperti berikut:
1. Ayat panjang-panjang dan member penjelasan serta keterangan yang terperinci adalah Madani, kecuali surah an-Nasr, al-Zalzalah, dan al-Baiyyinah.
2. Ayat dan surah yang menerangkan dengan terperinci bukti-bukti yang menunjukkan hakikat tentang keagamaan adalah Madani.
3. Menjelaskan tentang ibadat,muamalat, kekeluargaan, social, jihad dan hubungan antarabangsa.
4. Ayat yang dimulakan dengan ياأيها الذين امنوا Wahai orang yang beriman , kecuali surah al-Hajj.


FAEDAH MEMPELAJARI MAKKI DAN MADANI

Mempelajari dan mengetahui ilmu mengenai Makki dan Madani dapat memberI faedah yang besar, antaranya :
1. Dapat mengetahui dan membezakan antara ayat nasikh dan mansukh.
2. Dapat mengetahui sejarah perundangan Islam serta perkembangan al-Quran itu sendiri.
3. Dapat menambah keyakinan serta mengukuh pegangan kita tentang keaslian aal-Quran dan kesuciannya.
4.Untuk mengetahui dan menghargai bertapa gigih dan tekunnya ulama’ dan mujtahid untuk mengekalkan kesucian dan keaslian al-Quran daripada ditokok tambah.
5. Sebagai salah satu syarat utama kepada ahli tafsir dan mujtahid untuk mentafsir al-Quran dan mengithbatkan hukum daripadanya.


DIBUAT OLEH : AMAR BIN ABDUL RAHMAN ( 3357 )
: AMIRUL BIN HAMZAH ( 3417 )

0 comments: